Print this page

Comisii de specialitate

a) Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia mediului, formată din 5 consilieri, după cum urmează:
1. Gavrilă Constantin
2. Danciu Constantin
3. Piringă Gheorghe
4. Toader Marius
5. Popescu Ion
b) Comisia de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, turism formată din 3 consilieri, după cum urmează:
1. Cojocaru Novac
2. Cheroiu Marin
3. Cîrciumaru Constantin
c) Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, formată din 3 consilieri, după cum urmează:
1. Truşcă Pavel
2. Ciortan Cătălin Gheorghe
3. Sandu Marin

Read 2504 times
Super User

Latest from Super User