Proiecte realizate (23)

Proiectul demarat în noiembrie 2015 a presupus asfaltarea a 98% din străzile din comună, amplasarea de podeţe şi realizarea de şanţuri betonate. Fondurile pentru acest proiect au venit de la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL I), iar valoarea totală este de 6.184.522,51 lei. Astfel din anul 2017, toţi cetăţenii comunei noastre se bucură de străzi modernizate şi condiţii de trafic deosebite, comuna Brancoveni se numara printre puţinele localităţi din judeţul Olt în care majoritatea străzilor sunt asfaltate.z

Proiect realizat în perioada 2016-2017 a vizat ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ”VOIEVOD BRÂNCOVEANU” din satul Brâncoveni, unde cu fonduri de 1.282.135,61 lei de la Banca Mondială s-a realizat o clădire modernă cu nouă sali de clasă unde îşi desfăşoară activitatea cei peste 170 de elevi şi 19 cadre didactice.

Proiectul prima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă în comuna brâncoveni, judeţul olt am introdus 22 de kilometri de teavă care tranportă apă potabilă către toţi cetăţenii comunei.

Proiectul demarat în anul 2019 are o valoare de 9.485.116,12 lei şi este peste toate cel mai important proiect din istoria comunei noastre, puţine comune din judeţ putându-se lăuda cu un proiect de aşa anvergură.

Acest proiect are în componenţă 2 gospodării de apă situate în satul Văleni şi în satul Brâncoveni, 2 staţii de clorinare, 2 bazine de colectare a apei, 14 hidranţi pentru incendii, reţeaua de distribuire a apei de o parte şi de alta a tuturor străzilor şi oferă 1020 de branşări la gospodările cetăţenilor.

Pentru o viaţă sănătoasă a tuturor elevilor şi desfăşurarea orelor de sport în condiţii optime am realizat cu fonduri din bugetul local în anul 2019 proiectul TEREN DE SPORT SINTETIC MULTIFUNCŢIONAL la școala "Voievod Brâncoveanu".

Vechiul dispensar medical din Brâncoveni care nu oferea minimum necesar pentru desfăşurarea actului medical în comună în anul 2018, la nici un an de la demararea lucrărilor de modernizare, a devenit un centru medical european care oferă toate condiţiile pentru activitatea medicală a celor 2 medici de familie, a medicului stomatolog şi a farmacistului comunal. Proiectul REABILITATE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE DISPENSAR MEDICAL UMAN COMUNAL BRÂNCOVENI este o unitate medicală la standarde europene, clădire pe două nivele ce oferă dotări medicale de ultimă generație, mobilier nou specific unității medicale, instrumentar medical nou modern, aparatură medicală performantă.
Investiţia ce oferă servicii medicale pentru aproape 2600 de brâncoveni a fost realizată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL 2), are o valoare de 736.103 lei. Noua clădire beneficiază de: 2 cabinete de medic de familie, 2 săli de tratament, sală asistente, un cabinet dotat cu aparat nou de EKG, un cabinet dotat cu aparat nou ecograf, un cabinet stomatologic, o farmacie umană, o sală pentru sterilizare instrumentar, vestiar, toalete cadre medicale şi toalete pacienți.
Proiectele propuse pentru perioada 2020-2024 în domeniul sănătăţii vor cuprinde un centru medical de permanenţă, cât şi un cabinet cu profilul egografie, boli interne şi cardiologie.

Noul sediu modern al instituţiei de învăţământ are o valoare de 982021 lei finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL I).

Proiectul REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE GRĂDINIȚA ”DOMNIŢA BĂLAŞA” a oferit preşcolarilor din satul Văleni posibilitatea de frecventa cursurile într-o clădire modernă cu toate dotările posibile: o sala de clasă multifuncțională, o sală de grupă preșcolari, vestiare, grupuri sanitare ecologice, cabinet medical, cancelarie, camera centrală termică, cameră centrală detecție și o cameră pentru depozitare produse alimentare. Proiectul derulat în anul 2018-2019, are o valoare de 647545 lei, finanţat fiind realizată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL I).

Dacă vine vorba de administraţie eficientă pe lângă faptul că majoritatea proiectelor au fost realizate în termen record, am realizat pentru prima dată în istoria comunei în anul 2018 Planul Urbanistic General al Comunei Brâncoveni. Acest lucru dă posibilitatea cetăţenilor comunei să obţină autorizaţii de construire pentru terenurile cuprinse între satele Ociogi şi Brâncoveni, dar şi între satele Brâncoveni şi Văleni.

 

Proiectul asigură iluminatul public al străzii Mânăstirii (DC 80B) proiect care cuprinde peste 25 de lămpi stradale şi asigură iluminatul stradal pe drumul de acces către renumitul obiectiv turistic şi religios.

 

Obiectiv de infrastructură rutieră ce leagă satul Brâncoveni de satele Ociogi și Mărgheni. Lucrările de asfaltare şi modernizare a drumului comunal pe o lungime de 4600 metri au început în septembrie 2012, iar lucrările au fost finalizate în anul 2016.
Finanțarea proiectului cu o valoare de 3.844.176 lei a fost asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL I) şi deservește cetățenii comunei, transportul de persoane și mărfuri.

Cu fonduri europene, prin măsura 322, în valoare de 548.276,9 lei, o clãdire veche de peste 100 de ani a fost radical transformatã şi a devenit o clădire modernă care găzduieşte toate instituţiile administraţiei publice locale din comuna Brâncoveni. Toţi angajaţi Primãriei, membrii Consiliului Local, cât şi cetăţenii au acum acces la serviicii de calitate într-o clădire cu 11 camere spațioase, sală ședințe, centrală termică proprie, grupuri sanitare, mobilier specific. Proiectul MODERNIZAREA CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ – PRIMĂRIA COMUNEI BRÂNCOVENI a fost finalizat în anul 2015.

Clădirea modernizată în totalitate a şcolii, cât şi a grădiniţei, beneficiază de încălzire şi apă caldă prin proiectul CENTRALĂ TERMICĂ ȘCOALĂ ȘI GRĂDINIȚĂ "VOIEVOD BRÂNCOVEANU". Centrala pe peleți a fost finalizată în 2014 cu fonduri de la Administrația Fondului pentru Mediu asigură  condiții mai bune pentru desfășurarea orelor de studiu pentru toţi elevii şi cadrele didactice ai unităților școlare din satul Brâncoveni.

Cuvantul primarului

În calitate de Primar al Comunei Brâncoveni vă adresez un sincer bun venit tuturor celor care accesați acest site, în numele administrației publice locale. Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase. Ideile, opiniile tuturor locuitorilor sunt importante și le vom lua în considerare.

Cheroiu Ion

Contact

  pcb (@) primariabrancoveni.ro
  +40-2497 08500
  +40-249 708501
  Judetul Olt, Romania

sipoca