EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 72/29.09.2021

A COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ OLT
Având în vedere:
- prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
- prevederile HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile HG nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- Planul de activități al Comitetului al Județean pentru Situații de Urgență Olt;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt;
- Rata incidenței cumulate a COVID-19 la 1000 locuitori pe județ și pe localități (UAT- uri) la data de 29.09.2021.

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 72/29.09.2021

Cuvantul primarului

În calitate de Primar al Comunei Brâncoveni vă adresez un sincer bun venit tuturor celor care accesați acest site, în numele administrației publice locale. Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase. Ideile, opiniile tuturor locuitorilor sunt importante și le vom lua în considerare.

Cheroiu Ion

Contact

  pcb (@) primariabrancoveni.ro
  +40-2497 08500
  +40-249 708501
  Judetul Olt, Romania

sipoca