Comisii de specialitate

a) Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală şi protecţia mediului, formată din 5 consilieri, după cum urmează:
1. Gavrilă Constantin
2. Danciu Constantin
3. Piringă Gheorghe
4. Toader Marius
5. Popescu Ion
b) Comisia de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, turism formată din 3 consilieri, după cum urmează:
1. Cojocaru Novac
2. Cheroiu Marin
3. Cîrciumaru Constantin
c) Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, formată din 3 consilieri, după cum urmează:
1. Truşcă Pavel
2. Ciortan Cătălin Gheorghe
3. Sandu Marin

Read 4990 times

Cuvantul primarului

În calitate de Primar al Comunei Brâncoveni vă adresez un sincer bun venit tuturor celor care accesați acest site, în numele administrației publice locale. Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase. Ideile, opiniile tuturor locuitorilor sunt importante și le vom lua în considerare.

Cheroiu Ion

Contact

  pcb (@) primariabrancoveni.ro
  +40-2497 08500
  +40-249 708501
  Judetul Olt, Romania

sipoca