Aparatul propriu

APARATUL  DE  SPECIALITATE  AL  PRIMARULUI

1. SECRETAR 
- 1  post  – funcţionar public de conducere

2. COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
- 3 posturi: - consilier- funcţionar public de execuţie
- consilier – funcţionar public de execuţie
- referent – funcţionar public de execuţie

3. COMPARTIMENTUL AGRICOL ŞI CADASTRU
- 3  posturi:   - consilier – funcţionar public de execuţie
- referent – funcţionar public de execuţie
- referent – personal contractual

4. COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI AUTORITATE TUTELARĂ
- 1  post:  - consilier – funcţionar public de execuţie

5. COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
- 1  post:  - consilier – funcţionar public de execuţie

6. COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ
- 1  post:  - consilier – funcţionar public de execuţie

7. ŞEF SERVICIU VOLUNTAR SITUAŢII DE URGENŢĂ
- 1  post:  - consilier – personal contractual

8. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC
- 3  posturi:   - tehnician – personal contractual
- şofer – personal contractual
- guard – personal contractual

INSTUTUŢII PUBLICE

BIBLIOTECA COMUNALĂ: - bibliotecar
CĂMINUL CULTURAL BRÎNCOVENI: - referent (Director)

Cuvantul primarului

În calitate de Primar al Comunei Brâncoveni vă adresez un sincer bun venit tuturor celor care accesați acest site, în numele administrației publice locale. Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase. Ideile, opiniile tuturor locuitorilor sunt importante și le vom lua în considerare.

Cheroiu Ion

Contact

  pcb (@) primariabrancoveni.ro
  +40-2497 08500
  +40-249 708501
  Judetul Olt, Romania

sipoca