Monday, 19 October 2020 18:26

Proiectul demarat în noiembrie 2015 a presupus asfaltarea a 98% din străzile din comună, amplasarea de podeţe şi realizarea de şanţuri betonate. Fondurile pentru acest proiect au venit de la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL I), iar valoarea totală este de 6.184.522,51 lei. Astfel din anul 2017, toţi cetăţenii comunei noastre se bucură de străzi modernizate şi condiţii de trafic deosebite, comuna Brancoveni se numara printre puţinele localităţi din judeţul Olt în care majoritatea străzilor sunt asfaltate.z

Thursday, 08 October 2020 07:09

Proiect realizat în perioada 2016-2017 a vizat ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ”VOIEVOD BRÂNCOVEANU” din satul Brâncoveni, unde cu fonduri de 1.282.135,61 lei de la Banca Mondială s-a realizat o clădire modernă cu nouă sali de clasă unde îşi desfăşoară activitatea cei peste 170 de elevi şi 19 cadre didactice.

Thursday, 21 May 2020 09:38

Proiectul prima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă în comuna brâncoveni, judeţul olt am introdus 22 de kilometri de teavă care tranportă apă potabilă către toţi cetăţenii comunei.

Proiectul demarat în anul 2019 are o valoare de 9.485.116,12 lei şi este peste toate cel mai important proiect din istoria comunei noastre, puţine comune din judeţ putându-se lăuda cu un proiect de aşa anvergură.

Acest proiect are în componenţă 2 gospodării de apă situate în satul Văleni şi în satul Brâncoveni, 2 staţii de clorinare, 2 bazine de colectare a apei, 14 hidranţi pentru incendii, reţeaua de distribuire a apei de o parte şi de alta a tuturor străzilor şi oferă 1020 de branşări la gospodările cetăţenilor.

Cuvantul primarului

În calitate de Primar al Comunei Brâncoveni vă adresez un sincer bun venit tuturor celor care accesați acest site, în numele administrației publice locale. Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase. Ideile, opiniile tuturor locuitorilor sunt importante și le vom lua în considerare.

Cheroiu Ion

Contact

  pcb (@) primariabrancoveni.ro
  +40-2497 08500
  +40-249 708501
  Judetul Olt, Romania

sipoca