Stiri

Stiri (32)

Primaria Brancoveni va organiza sambata, 04 martie, cea de a XII-a editie a concursului ecvestru "Incuratul cailor de Sân’ Toader". Zeci de cai din zona de sud a tarii sunt asteptati sa participe la acest eveniment.

Consiliul Judeţean Olt, Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Olt, Palatul Copiilor Adrian Băran Slatina, Primăria comunei Brâncoveni, Consiliul Local al comunei Brâncoveni şi Centrul Cultural Brâncoveni organizează a doua ediție a Festivalului „Călușului Oltenesc”, festival ce va avea loc în comuna Brâncoveni, în data de 12 iunie, cu începere de la ora 10:30.
La ediția din acest an și-au anunțat prezența peste 250 de copii din ansamblurile folclorice din comunele Brastavăţu, Brâncoveni, Curtişoara, Dobrun, Perieţi, Sâmbureşti, Teslui și Vâlcele.
Seara se va încheia cu Spectacolul folcloric de gală desfăşurat în centrul civic al comunei Brâncoveni la care vor participa ansambluri folclorice invitate din tot judeţul Olt şi Ansamblul Folcloric ”Doina Oltului”.

 

Lista locului / locației și programul de lucru pentru autorecenzarea asistată:
- locația pentru autorecenzare asistată și a programului de lucru este la sediul Primăriei Comunei Brâncoveni, strada Primăverii, nr. 95.
- programul de lucru al postului de lucru pe toată perioada de autorecenzare (14 martie - 15 mai 2022), va fi în intervalul luni - vineri, orele 800 - 1600.

 

Zeci de cai au participat la cea de a XI-a ediție a concursului ecvestru „Încuratul cailor de Sân’ Toader”. După ce anul trecut concursul nu a fost organizat din cauza restricțiilor COVID, zeci de localnici au ajuns sâmbătă pe stadionul din Mărgheni, comuna Brâncoveni, pentru a admira exemplarele venite din mai multe colțuri ale țării, precum: Alba, Dâmbovița, Argeș, Teleorman, Vâlcea, Sibiu și Dolj, dar și din localitățile din Olt: Slătioara, Găneasa, Piatra-Olt, Osica, Fălcoiu, Șopârlița și Caracal.

Evenimentul a avut loc în comuna Brâncoveni, județul Olt, sâmbătă, 12 martie.

Primăria Brâncoveni va organiza sâmbătă, 12 martie, cea de a XI-a ediție a concursului ecvestru „Încuratul cailor de Sân’ Toader”. Zeci de cai din zona de sud a țării sunt așteptați să participe la acest eveniment, organizat pe stadionul din Mărgheni, comuna Brâncoveni, județul Olt.

Serviciului de urgență 112

20 Jan 2022
Written by

Potrivit statisticilor, zilnic, la numărul unic de urgență 112 se primesc mii de apeluri prin care sunt anunțate situații în care cetățenii au nevoie de ajutorul echipelor de intervenție. Dintre acestea, un procent foarte ridicat îl reprezintă apelurile non-urgente în care nu este necesară intervenția de urgență a agențiilor specializate – Ambulanță, SMURD, Pompieri, Poliție, Jandarmerie sau Salvamont.

Pentru ca salvatorii să ajungă la cei care au nevoie de ajutor în cel mai scurt timp, este important ca cetățenii să cunoască modul în care funcționează Serviciul de urgență 112, cazurile pentru care se apelează 112 și cum sunt gestionate apelurile de urgență.

 

 Având în vedere:

 • prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
 • prevederile HG nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile HG nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • prevederile HG nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Planul de activități al Comitetului al Județean pentru Situații de Urgență Olt;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt;
 • Rata incidenței cumulate a COVID-19 la 1000 locuitori pe județ și pe localități (UAT- uri) la data de 15.10.2021.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT

HOTĂRĂŞTE:

………………………………………………

         Art.3.(1) Încadrarea localităților Schitu (7,20/1.000 de locuitori), Strejeşti (6,77/1.000 de locuitori), Bobiceşti (6,31/1.000 de locuitori) şi Brâncoveni (6,11/1.000 de locuitori) în limitele incidenței cumulate la 14 zile mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.

        (2) Pentru localităţile menționate la alin. (1) se aplică, începând cu data de 16.10.2021, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 și 3 din HG nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și următoarele măsuri specifice ratei de incidență:

 1. se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00 - 5,00, cu următoarele excepţii:
 2. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 3. b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
 4. c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 5. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
 6. se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5,00—22,00.

(3) Măsura prevăzută la alin. (2) pct. 1 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

(4) Măsura prevăzută la alin. (2) pct. 1 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pct. 3, în intervalul orar 22,00—5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pct. 2, unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art.4. Măsurile instituite în localităţile prevăzută la art. 3 nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.

Art.5.(1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art. 1, alin. (2), pct. 1, lit. a) şi la art. 3, alin. (2), pct. 1, lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 1, alin. (2), pct. 1, lit. b)-d) şi la art. 3, alin. (2), pct. 1, lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Modelul adeverinței eliberată de angajator și modelul declarației pe proprie răspundere menționate la alin. (1) și (2) se găsesc în Anexa 1, respectiv în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

       Art.9. Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt, comitetelor locale pentru situații de urgență și tuturor instituțiilor interesate, în vederea punerii în aplicare, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent.

 

Documentul complet il puteti regasi aici

 

A COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ OLT
Având în vedere:
- prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
- prevederile HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile HG nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- Planul de activități al Comitetului al Județean pentru Situații de Urgență Olt;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt;
- Rata incidenței cumulate a COVID-19 la 1000 locuitori pe județ și pe localități (UAT- uri) la data de 29.09.2021.

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 72/29.09.2021

 

Postat în: 11 martie 2020

Protejați-vă, evitați contactul direct!

 • Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune cu un număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere.

 Feriți copiii de acele locuri de joacă care presupun atingerea unor suprafețe/obiecte comune de către un număr mare de copii.

 • Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile.

 Se recomandă, inclusiv în privința persoanelor împreună cu care locuiți, să NU intrați în contact direct decât după igienizarea mâinilor atunci când reveniți la domiciliu.

 • Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de alte persoane, precum: balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau de acces.

 În cazul în care sunteți totuși nevoiți să atingeți aceste suprafețe, protejați-vă folosind șervețele de unică folosință.

 • Păstrațio distanță semnificativă, de 1,5 metri, față de celelalte persoane pe care le întâlniți. În cazul în care vă aflați în transportul în comun încercați să NU stați față în față cu alte persoane.

 Asigurați-vă, după folosirea transportului în comun, că v-ați igienizat mâinile înainte de a vă atinge fața, nasul sau gura.

 • Folosiți, pe cât posibil, rute sau modalități alternative de transport pentru a evita zonele aglomerate de trafic de persoane. În cazul în care programul vă permite, folosiți intervalele orare cu nivel scăzut de trafic de persoane.

 În zonele urbane, pentru distanțe mici, se recomandă folosirea modalităților alternative de deplasare, fie cu bicicleta/trotineta electrică, fie mersul pe jos.

 • Evitați deplasările în țările care se confruntă cu număr mare de cazuri de infectări cu noul coronavirus (COVID-19) și descurajați întoarcerea în țară a persoanelor din zonele de risc, respectiv din țările cu număr mare de cazuri cu noul coronavirus. Date actualizate în timp real despre țările vizate pot fi obținute accesând link-ul (http://www.cnscbt.ro/), respectiv „Lista regiunilor și localităților din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19”

 În cazul în care călătoriți într-o țară expusă infecției cu noul coronavirus există riscul ca la momentul revenirii în țară, în funcție de actualizarea zonelor roșii/galbene, să fie necesar să rămâneți în carantină/izolare la domiciliu timp de 14 zile, împreună cu familia.

 În mod obligatoriu, românii care se întorc în țară din zone de risc vor trebui să intre în autoizolare la domiciliu, ceea ce presupune ca întreaga familie să facă același lucru.

 • Limitați folosirea bancnotelor și a monedelor, optând pentru plăți cu cardul/telefonul sau plăți on-line.

 Transmiterea virușilor se realizează într-o pondere semnificativă prin intermediul banilor, cu care ia contact, statistic, un număr foarte mare de persoane.

 • Optați pentru munca de acasă, în măsura în care aveți această posibilitate oferită de angajator.

 Există recomandări din partea Ministerului Muncii, în atenția angajatorilor, pentru flexibilizarea programului de lucru pentru angajați și prezentarea eventualelor opțiuni legale pe care le au la dispoziție. Detalii, aici: https://bit.ly/2TGyV8d

 • Respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități, pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră cât și pe cei apropiați. Folosiți masca de protecție doar în cazul în care aveți simptome de gripă sau răceală, pentru a-i proteja pe ceilalți.

 Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu o suprafață potențial contaminată.

 Folosiți prosoape de hârtie, de preferat, pentru a vă șterge mâinile.

 Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate.

 Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de gunoi.

 Dezinfectați frecvent, cu soluție pe bază de alcool sau clor, suprafețele cu care intrați în contact, atât acasă cât și la locul de muncă.

 Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile în care desfășurați activități.

 Luați medicamente antivirale sau antibiotice numai la prescripția medicului.

 NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu alte persoane și nu folosiți aceleași tacâmuri.

 NU intrați în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dacă prezintă sau nu simptome specifice coronavirus.

 Masca de protecție/masca chirurgicală îi protejează pe cei din jurul dumneavoastră, în cazul în care aveți simptome de gripă sau răceală, întrucât previne răspândirea virusului pe cale respiratorie.

 Masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei care o poartă.

 • Țineți cont de faptul că nu în toate cazurile infectarea cu noul coronavirus(COVID-19) este vizibilă prin simptome specifice (tuse, febră, dificultăți în respirație).

 Virusul poate fi răspândit inclusiv de persoane aparent sănătoase, care nu au cunoștință de faptul că sunt purtători ai noului coronavirus.

 Informați-vă despre noul coronavirus numai din surse oficiale!

 Puteți obține detalii dacă sunați la 0800.800.358, care este un număr de informare, nu este un număr de urgență.

 Doar în cazul urgențelor sunați la 112!

Protejați-vă apropiații, nu-i expuneți!

 • Evitați, cu prioritate, expunerea persoanelor în vârstă (peste 65 de ani) și a celor cu imunitate scăzută/boli asociate către alte persoane cu simptome de gripă sau răceală, în zone aglomerate sau zone cu trafic intens de persoane.

 Potrivit statisticilor, persoanele cele mai vulnerabile în cazul infectării cu noul coronavirus sunt vârstinicii cu multiple afecțiuni asociate (ex: diabet zaharat, boli pulmonare cronice, boli cardiovasculare, cancer).

 În Italia, până pe 9 martie, mai mult de jumătate din cazurile de infecție s-au înregistrat la persoane de peste 65 de ani și aproximativ 90% din decese au survenit la pacienți de peste 70 de ani.

 Nu s-a înregistrat niciun deces la pacienți cu vârsta sub 40 de ani și un singur deces între 40 și 50 de ani.

 În cazul tinerilor și al copiilor (0-18 ani) a fost înregistrată cea mai mică rată de infectare cu noul coronavirus, respectiv 1,4%.

 • Semnalați autorităților orice caz despre care aveți cunoștință că ar fi putut intra în contact cu o persoană confirmată cu noul coronavirus sau ar fi venit dintr-o țară afectată (zona roșie sau zona galbenă) și care nu se află în izolare.

 Manifestați o atitudine preventivă față de orice caz, întrucât răspândirea virusului este posibilă și din partea persoanelor care nu manifestă simptome specifice.

 • Semnalați imediat medicului de familie dacă ați călătorit în zonele afectate de coronavirus (COVID-19), chiar dacă la momentul respectiv NU se aflau pe lista zonelor aflate sub alertă. Detalii pot fi obținute accesând link-ul (http://www.cnscbt.ro/), respectiv „Lista regiunilor și localităților din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19”, actualizată periodic.

 În cazul în care nu puteți contacta medicul de familie, apelați la Direcția de Sănătate Publică din județul dumneavoastră și în ultimă instanță la 112.

 • Rămâneți acasă dacă aveți simptome de gripă sau răceală (tuse, febră, dificultăți în respirație) și sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi, NU mergeți din primul moment la unitățile de urgență.

 Există riscul, în cazul în care sunteți purtător al virusului, să transmiteți și altor persoane noul coronavirus.

 Este de preferat să rămâneți la domiciliu, iar transferul către spital să se realizeze în mod organizat, respectând toate măsurile de izolare.

 • Dacă vă aflați în autoizolare la domiciliu respectați cu strictețe recomandările autorităților, NU părăsiți sub nicio formă domiciliul pe perioada celor 14 zile, NU primiți vizitatori și NU intrați în contact apropiat cu eventualele persoane care vă furnizează alimente sau produse.

 În cazul în care încălcați regimul autoizolării la domiciliu riscați amendă de până la 20.000 de lei, precum și dosar penal în cazul în care contribuiți la răspândirea virusului.

 

Page 1 of 3

Cuvantul primarului

În calitate de Primar al Comunei Brâncoveni vă adresez un sincer bun venit tuturor celor care accesați acest site, în numele administrației publice locale. Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase. Ideile, opiniile tuturor locuitorilor sunt importante și le vom lua în considerare.

Cheroiu Ion

Contact

  pcb (@) primariabrancoveni.ro
  +40-2497 08500
  +40-249 708501
  Judetul Olt, Romania

sipoca